کاسه ماست خوری آبی طرح هانی

از حيث جنس، اوپال حد واسطِ شيشه و چيني است. البته بسيار زيباتر از شيشه و به سبب نازکي، بسيار سبک‌تر از چيني. براي توليد ظروف اوپال، ترکيبي از مواد اوليه مثل سيليس، آهک، فلدسپات، کربنات سديم و … مورداستفاده قرار می‌گیرد. ترکيب اين مواد در معرض حرارت بيش از ۱۵۰۰ درجه سلسيوس قرارگرفته و سپس با استفاده از سيستم گريز از مرکز به اَشکال و قالب‌های متفاوت درمی‌آید. درواقع رمز نازک‌تر بودن ظروف اوپال در مقايسه با ظروف چيني هم در همين شکل فرايند توليد آن‌هاست. جايي که برعکس توليد ظروف چيني، از قالب و پرس خبري نيست و ظروف تولیدشده، جنسي شبيه به شيشه داشته و در عوض به سبب برخورداري از ماده اوليه فلورايد، از حيث سفيدي، ظاهرشان به ظروف چيني می‌زند.

فهرست